VNC

From ift

VNC-innlogging mot server

Du kan koble til og fra din egen VNC server så ofte du vil. Desktopen blir bevart nøyaktig slik du forlot den.Du bør ha forståelse for hvordan du kan liste ut og rydde opp i egne prosesser. Det som er største forskjellen i forhold til enkel VNC innlogging er at du først må starte opp en VNC server på den maskinen du velger å bruke.

SSH til server

Start et SSH vindu og SSH til mikroserver2.ift.uib.no, eller til en annen server (les om SSH innlogging).

Start egen VNC server

Start din egen VNC server, dette blir en virtuell desktop (nesten en virtuel GNU/Linux-arbeidsstasjon) som du kan koble til og fra uten at programmene i den virtuelle desktoppen avsluttes !

Du bestemmer selv dimensjonen på VNC desktopen, for de som kjører en windows oppløsning på 1024x768 vil en VNC desktop på 1006×701 passe bra, det gir plass til windows start linja, samt windows ramme og knapper på VNC vinduet. Kjører du med 1280x1024 kan du prøve med en VNC desktop på 1262x947. Får du scroll-bar’s på VNC vinduet, har du valgt for stor VNC-desktop, avslutt da VNC-serveren (se hvordan under) og prøv igjen med en mindre desktop. Start din egen vncserveren med en av følgende kommandoer, eller velg din egen desktop størrelse:

vncserver -geometry 1006x701
vncserver -geometry 1262x947

Oppgi et passord, være sikkerhetsbevist og velg et godt passord men ikke så godt at du må skrive det ned. Du kan senere endre passordet med kommandoen

vncpasswd

Merk at du kun skal starte max en stk VNC server på max en Unix-server (du må aldri kjøre vncserver kommandoen flere ganger etter hverandre!).

Om du f.eks. ønsker å endre størrelsen på desktop, skal du først stoppe den serveren du har, før du starter en ny VNC server – les nedenfor hvordan du stopper en eksisterende VNC server.

Når VNC serveren starter vil den prøve display nummer 4,5,6.. osv. til den finner et som ikke er i bruk. Når det er funnet opprettes en ny VNC desktop

New 'mikroserver2.ift.uib.no:6 (kjetil)' desktop is mikroserver2.ift.uib.no:6

Noter deg servernavnet (her mikroserver2.ift.uib.no) og desktop nummeret (her 6). Når VNC serveren har startet kan du logget ut fra SSH (les om det i SSH innloging).

Login mot VNC server

Merk at dette kun kan gjøres fra Institutt for Fysikk og Teknologis nettverk, er du på utsiden, må du kjøre VNC via en SSH-tunnel.

Om du ikke allerede har installer VNC Viewer, installer og start Viewer’en som forklart under Metode 1. I Server: feltet skriver du inn adressen til din egen VNC server (i eksempelet over var det mikroserver2.ift.uib.no:6) og click OK så skal du taste inn passordet du gav når du startet VNC Serveren. Det var det, nå er du inlogget på din virtuelle desktop og kan trygt lukke windows VNC Viewer vinduet uten at du mister noe.

Om du ønsker å koble deg opp mot VNC serveren når du ikke er på universitetet, les SSH tunnel

Logge ut fra VNC server

Avslutte for dagen

Om du bare skal avslutte for dagen og har tenkt å forsette i morgen, da lukker du bare VNC Viewer vinduet ved å klikke på X oppe i høyre hjørne (raskt og brutalt). Din virtuelle desktop vil fortsatt eksistere på serveren og er klar for på-logging (tilkobling)

Avslutte og stoppe VNC serveren

Om du vil stoppe og starte VNC serveren på ny (f.eks. med en annen desktop størrelse) eller om du ikke skal bruke VNC serveren din på en stund, bør du stoppe serveren for å spare ressurser (som memory og cpu).

Først stopper du dine programmer, koble deg opp mot din VNC server (som forklart ovenfor), avslutte alle aktive program og logge ut, velge Log Out under Desktop menyen. Lukk deretter VNC Viewer vinduet med X oppe i høyre hjørne.

Så må du avslutte selve VNC serveren, SSH inn på serveren (maskinen du kjører VNC serveren på) og kjøre kommandoen

   vncserver -kill :ditt_desktop_nummer

Om du ikke husker ditt desktop nummer kan du kjøre følgende kommando for å liste ut VNC server prosessen din (merk at det kun skal komme opp en Xvnc prosess, kommer det flere har du startet Xvnc-serveren mer enn en gang og det skal man ikke gjøre…)

   ps -fu $USER | grep Xvnc | grep -v grep | cut -c1-84

Dessverre så kan det henge igjen noen prosesser, og siden slike kan bruke mye minne og/eller cpu, er det viktig å sjekke at alle dine prosesser virkelig er fjernet og at du ikke har noen løpske eller glemte prosesser.

Når VNC serveren din er stoppet og alle prosessene dine er fjernet, kan du starte ny VNC server, om du ønsker det.

Skifte window manager

Kontoen er default satt opp til å bruke en enkel ressursbesparende window manager, dvs programmet som viser alle vinduene dine. Dette kan være greit om du sitter på en internett linje med lav kapasitet, men den kan bli litt vanskelig å jobbe med.

Om du vil ha en fullverdig window manager så må du redigere filen xstartup

nano ~/.vnc/xstartup

Fjern # tegnet foran linje 4 og 5.

Trykk Ctrl-x deretter j og deretter enter og så må du starte vnc serveren på nytt.