SSH innlogging

From ift

SSH innlogging fra Windows maskin til Unix maskin

SSH er en sikker og kryptert innlogging og kan benyttes både fra universitetets nettverk og fra Internett. Dette er en tekst-basert innlogging, og er kjapp og grei når man skal gjøre enkle ting, men man kan også kjøre noen større programmer som f.eks. maple og matlab (disse virker i både tekst mode og grafisk mode). Om du prøver å kjøre et grafisk (X) program, f.eks. xmaple eller xclock, vil du få en feilmelding som dette:

[mikroserver2]$ matlab
Error: Can’t open display:

Bruk for eksempel WinX, [Xming], [Tight VNC] eller [NX] for kjøre grafiske programmer.

Installering

Hent og installer [SSH]. Etter installasjon har du to nye icon, på desktop, et SSH Secure Shell Client og et SSH Secure File Transfer (som brukes for overføring av filer mellom din pc og din unix-bruker).

Login med SSH

Bruk SSH Secure Shell Client iconet for å starte ssh, click Quick Connect, skriv inn mikroserver2.ift.uib.no (eller et annet servernavn) som Host Name og ditt Unix-brukernavn som User Name. (Port Number skal være 22.)

Første gangen du ssh’er til en maskin (f.eks. mikroserver2), vil du få spørsmålet Do you want to save the new host key to the local database? Svar Yes

Dersom du har ssh’et til maskinen tidligere, men nå får beskjed om at Host Identification has changed ! kan det være at maskinen har blitt oppgradert og dermed fått ny ssh-host-id (mest sannsynlig). Om maskinen ikke har blitt oppgradert – ta kontakt med [Brukerstøtte for IFT].

Dersom ssh-host-id er ok, tast inn ditt passord og du vil få et shell på mikroserver2.

Logout fra SSH

Ikke avslutt ssh-vinduet slik du avslutter andre windows-program. For å unngå at det henger igjen prosesser på serveren, er det viktig at du bruker kommandoen logout eller tastekombinasjonen Ctrl-d i shell vinduet. Da vil du få beskjed og mulighet til å rydde opp i evtuelle prosesser som kjører i bakgrunnen. Når teksten i vindusrammen nede til venstre er Not connected – press Enter or Space to connect, kan du trygt avslutte/lukke vinduet.