ift:About

From ift

Institutt for fysikk og teknologi

Forskningen ved Institutt for fysikk og teknologi er organisert innenfor 9 forskergrupper og dekker et bredt spekter av disipliner fra grunnleggende og grensesprengende problemstillinger om universets sammensetning til høyteknologiske prosjekter innen elektronikk eller olje- og gassrelaterte områder.