SSH tunnel

From ift

VNC-SSH innlogging

Opprette SSH tunnel

 1. Start opp SSH Secure Shell
 2. Velg Profiles → Add Profile… gi den et navn f.eks. "mikroserver2 via login"
 3. Velg Profiles → Edit Profiles…, velg mikroserver2 blant profiles i venstre felt.
 4. Velg Tunneling tab
 5. Velg Outgoing tab
  1. Klikk Add…
  2. Skriv inn et navn i Display Name feltet, f.eks. mikroserver2
  3. Pass på at Type er TCP
  4. Skriv inn 5900 i feltet Listen Port
  5. Sjekk at Allow Local Connections Only er krysset av
  6. Skriv inn mikroserver2 i Destination Host (adressen til maskinen du kjører VNC server på. Bruk fullt navn om nødvendig: host.klientdrift.uib.no)
  7. Skriv inn summen av 5900 og ditt desktop nummer, eks 5906, i feltet Destination Port
  8. Klikk OK
 6. Velg Conection tab
  1. Skriv inn login.uib.no i Host name feltet
  2. Skriv inn ditt unix-brukernavn i User name feltet
  3. Port number skal være 22
  4. la resten være som det er.
  5. Klikk OK (ferdig med konfigurasjon)
 7. Velg Profiles -> "mikroserver2 via login"
 8. Tast inn ditt unix-bruker passord
 9. Legg ned / minimize SSH vinduet, det kjører nå SSH tunnellen og må kjøre så lenge du bruke VNC Viewer via SSH.
 10. Når du er ferdig og har avsluttet VNC Viewer, logger du først ut fra serveren med kommandoen logout og så lukker du SSH vinduet.

Neste gang du skal opprette SSH tunnellen

 1. Start SSH Secure Shell
 2. Utfør punktene fra og med punkt 7 over.

Login til VNC-SSH server

Start først opp din egen VNC server som forklart i VNC innlogging mot egen server, eller bruk en eksisternde VNC server.

Start VNC Viewer og skriv inn localhost (ikke :port) i Server feltet og click OK og tast inn ditt vnc passord.

Logout fra egen VNC-SSH server

Bruk samme fremgangsmåte som forklart under Metode 2 → Logout fra egen VNC server i VNC innlogging.

Problemer?

Om du får melding om at SSH tunnell ikke kunne opprettes, sjekk om du kjører VNC-server på din pc, den kan skape problemer.