Eksempler/Oppgaver

From ift

Øvingsoppgaver PHYS222

Problem 3.4 from Gray et.al.

For the common-source amplifier of Fig 3.12, calculate the small-signal voltage gain and the bias values of Vi and Vo where the small-signal voltage gain is unity with the transistor operating in the active region.

Spice deck

Øvingsoppgaver PHYS223

Estimering av delay

Du skal i denne oppgaven konstruere en inverter av transistorer, lage symbol på den for så å finne propogation delayet ved hjelp av simulering. Du skal også finne delayet for en Fan Out of Four FO4, en statisk flipflop og en dynamisk flipflop.

1. Følg tutorialet IC_studio#Tutorial_for_konstruksjon_av_inverter_og_symbol eller prøv deg frem selv for å lage en inverter med tilhørende symbol i ICstudio.

2. Lag et nytt skjema der du legger inn inverteren, signal kildene og slikt, bruk en inverter som last.

3. Simuler og finn tpdr og tpdf

4. Lag til en inverter til under som har fire parallelle invertere som last

5. Simuler og finn tpdr og tpdf

6. Lag en dynamisk flipflop som vist i figur 7.19a s405 i Weste et.al.

7. Simuler og finn tpdr og tpdf om du vil kan du og prøve å finne ut setup tiden ved å sende innsagnelet inn litt før klokken. Du vil kunne se at utsignalet blir liggende på et mellomnivå i en del av pulsen.

8. Lag en latch fra transistorer med tilhørende symbol. Se figur 7.18 s405 i Weste et.al.

9. Gjør 6. og 7. for en statisk flipflop med det nye symbolet. Se figur 7.19b s405 i Weste et.al.

10. Regn ut path delay for den dynamiske og statisk flipflopen, bruk unit kapasitanser.

11. Prøv å bruke kondensatorene oppgitt av simuleringen for å se om du får samme delay som simuleringen.


Tips