Få tilgang til å opprette eller redigere sider i wikien

From ift

IFTs wiki er i utgangspunktet[1] lesbar for alle som ønsker det, men det kreves såkalte sysops-rettigheter for å kunne opprette eller redigere sider. Noen brukere (Bureaucrats) kan gi slike rettigheter. Ta kontakt med en av dem hvis du trenger editeringsrettigheter. Husk å logge inn før du spør om slike rettigheter.


  1. Det går an å stenge enkelte sider slik at kun brukere ved UiB får tilgang