ift:About

From ift
Revision as of 16:22, 18 February 2009 by Nfyku (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Institutt for fysikk og teknologi

Forskningen ved Institutt for fysikk og teknologi er organisert innenfor 9 forskergrupper og dekker et bredt spekter av disipliner fra grunnleggende og grensesprengende problemstillinger om universets sammensetning til høyteknologiske prosjekter innen elektronikk eller olje- og gassrelaterte områder.